Oblicz ile pieniędzy możesz odzyskać

Podaj nam swoje dane, a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
Pełna treść klauzuli


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A. z siedzibą: Sikorskiego 2‐8, 53‐659 Wrocław, zarejestrowaną: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000374951, NIP: 108-00-09-959, o kapitale zakładowym 12 861 000,00 zł, jako administratora danych, moich danych osobowych w celu przygotowania dla mnie ofert indywidualnych dotyczących odzyskiwania i realizacji zwrotu podatku i prowadzenia negocjacji odnośnie treści takich ofert, a w związku z tym także na przesłanie mi drogą elektroniczną informacji handlowych na temat usług Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A. i innych spółek uczestniczących w świadczeniu usług z tego zakresu. Zgoda obejmuje także zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych i przekazywanie ich w/w podmiotom oraz ich przetwarzanie w przyszłości. Zostałem poinformowany, iż administratorem moich danych osobowych jest Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dane będą przechowywane i przetwarzane na podstawie mojej zgody, w siedzibie administratora lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie, oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne, mam prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia bądź usunięcia.